Lämna ändringsförslag

Hoberg

Banvaktsstuga, riven tidigast 1936, se anm–1964
Herrljunga–(Lerum)
59 Hoberg okänt år. En fin bild som förutom stugan visar vägövergången med grindar och tillhörande vaktkur samt banvaktens dressinbod. En hög med begagnade sliprar är troligen avsedda för banvakten att elda med. I bakgrunden syns banvaktsstugan 60 Hjultorp. Bilden är ett bidrag från Hans Källgren. Foto: Okänd.
59 Hoberg 1902. Hans Källgren har bidragit med bilden. Foto: Okänd.

I skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen 1936-11-02 uppger chefen för II distriktet:

"I samband med salubjudandet detta år av de banvaktsstugor, vilka ej mera kunde beräknas bliva erforderliga för statens järnvägars behov, upptogs även för rivning och borttransport banvaktsstugan nr 159 Hoberg å linjen Vårgårda-Lagmansholm. Vid anbudstidens utgång hade emellertid ingen köpare anmält sig. Vid senare företagna undersökningar ha tvenne anbud å densamma inkommit, varav det högsta är på 175.- kronor. Anbuden avse endast bostadshuset utan uthus.

Stugan innehåller 1 rum och kök och är av 1857 års typ. Den är mycket bristfällig och måste anses som synnerligen olämplig till bostad. Timret är på många ställen murket. Stugan är belägen intill allmän väg och är skymmande för sikten. Med hänsyn till stugans dåliga tillstånd kan det ej anses fördelaktigt att för statens järnvägars räkning eventuellt förflytta den till annan plats. Stugan har varit bebodd intill den 1 dennes men står nu tom. Möjlighet att vidare uthyra densamma anses icke förefinnas.

Under åberopande av vad som ovan anförts, får distriktschefen hemställa om Kungl. Järnvägsstyrelsens bemyndigande att försälja stugan för rivning och borttransport till erbjudet pris 175.- kronor."

Bemyndigande lämnades omedelbart. Vem köparen var nämns inte.

Banvakter

1929 - 1936
Erik Algot Pettersson, f. 1885-10-25 i Fläckebo (U), död 1942-03-17 i banvaktsstugan 122 Rönninge, Salem (B), (överkörd av tåg).
Gift 1917 med Agnes Viktoria Pettersson, f. 1889 i Jäder (T), död 1979 i Bromma (A).
Inflyttad i december 1929 från Solna.
Utflyttad i oktober 1936 till banvaktsstugan 122 Rönninge i Salem (B).

Kilometertal

392,535

Nummer

159
59

Socken

Kullings-Skövde

Kommun

Vårgårda

Län

Västra Götaland
Älvsborg

Ändringsförslag till objektet Hoberg

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: UEr4Vt