Lämna ändringsförslag

Uggletorp

Banvaktsstuga, riven
Herrljunga–(Lerum)

I maj 1933 skriver distriktschefen (II distriktet) till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Banvaktsstugan nr 156 Uggletorp å linjen Lagmansholm-Vårgårda är ej vidare behövlig och har på senare tid endast varit uthyrd om somrarna. Nu är den emellertid i så dåligt skick att den ej kan vidare uthyras utan rätt avsevärda reparationer. Enär ett anbud å inköp av denna stuga med uthus för rivning å 250 kronor nu inkommit, får jag därför hemställa om tillstånd att antaga detta anbud, som anses skäligt.

Stugan är av 1874 års modell om ett rum och kök."

Handlingarna visar inte om försäljningen kom till stånd, men det finns ingen anledning att tro att så inte skulle ha skett.

"1874 års modell" skall förmodligen vara 1872 års.

Kilometertal

397,09

Nummer

156
56

Socken

Fullestad

Kommun

Vårgårda

Län

Västra Götaland

Ändringsförslag till objektet Uggletorp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Uå2öMT