Lämna ändringsförslag

Tokebacka

Banvaktsstuga, riven
Herrljunga–(Lerum)

Mod. 1872 höger. Ett rum och kök, byggd 1857, 26 kvm fri golvyta, tomt 1300 kvm.

Föreslagen till försäljning 1936, var då uthyrd mot en årlig hyra av 210 kr. "Stugan är i ganska gott stånd. Utfartsväg saknas men anskaffar köparen själv sådan." Anbudssumma 2600 kr.

Sedan Kungl. Järnvägsstyrelsen inte velat godkänna anbudet höjdes detta till 2700 kr. Distriktschefen kompletterade med: "Ehuru stugan är i ganska gott stånd, måste givetvis en grundlig reparation av densamma företagas, då stugan ej sedan den 1 november 1930 varit upplåten som tjänstebostad. Källaren till stugan är belägen utanför tomten och på andra sidan banan, varför endast nyttjanderätt till densamma kan erhållas. Tillhörande tvättstuga är likaledes belägen utanför tomten ehuru på samma sida om banan. Utfartsväg saknas och får köparen anlägga en c:a 140 meter lång sådan till en ägoväg, varefter ytterligare c:a 700 meter återstå till landsväg, för vilka ägovägar köparen har att delta i underhållet. Med anledning härav tillstyrkes försäljningen till angivet pris."

Köpare var Karl Johansson i Alingsås.

Källare kvar.

Kilometertal

408,7

Nummer

149
48B

Socken

Alingsås

Kommun

Alingsås

Län

Västra Götaland

Byggd

1857

Ändringsförslag till objektet Tokebacka

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: gåCzpB