Hemse–Burgsvik

Bandel 662, SJ-distrikt 37 drs

Län

Gotland

Spårvidd

891

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1900-1908