Lämna ändringsförslag

Hallasnärjet lp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1918, se anm
(Hästveda)–Färlöv–(Karpalund)–(Skepparslöv)

Sidospår 1901-1903, rivet 1918 (uppgifter ur Järnvägsdata).

Kvar finns endast avtryck av sliprar och rester av en lastkaj (not. 2009).

I Järnvägen historia i Hästveda, utgiven 2002 av Hästveda Hembygdsförening, finns en redogörelse för denna lilla trafikplats. Där framgår att stickspåret vid Hallasnärje tillkom efter beslut i oktober 1901 och var till för att betjäna Stenkeslycke stenbrott, ägt av Nils Sjörén i Köpenhamn.

Kostnadsberäkningen upptog 300 meter 22 kg räls, två växlar och två skivsignaler och slutade på 2628 kronor.

Stenbrottet lades ned tidigt på grund av att stenen höll för låg kvalitet. Trafiken vid Hallasnärjet upphörde därför efter kort tid, senast 1903. Detta år avtalades nämligen med Sjörén om villkoren för trafikens återupptagande, men troligen kom någon sådan aldrig till stånd. Spåret skall enligt denna källa ha legat kvar till in på 1930-talet.

På en (mycket) översiktlig kartskiss i ovannämnda järnvägshistorik finns en liten markering som visar att stickspåret låg på järnvägens södra sida med infart från öster.

På kartan nedan visar den övre markeringen anslutningsväxelns läge och den nedre stickspårets slutpunkt.

Kilometertal

c5,7

Signatur

-

Socken

Hästveda

Kommun

Hässleholm

Län

Skåne
Kristianstad

Ändringsförslag till objektet Hallasnärjet lp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 5lZtyr