Lämna ändringsförslag

Sandåkra hlp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Hässleholm)–Höör–Eslöv
Sandåkra hållplats 1964. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Sven Ove Lundberg.
Sandåkra hållplats den 29 maj 1977. Foto: Bengt Gustavsson.
Sandåkra hållplats med den gamla "banvaktsstugan".  Foto: Britt Dahlén.
Sandåkra hållplats. Bilden uppges vara tagen i april 1918 och visa uppförandet av en banmästar- och banvaktsstuga i Sandåkra. Att byggnaden är identisk med den som låg strax söder om hållplatsstugan i Sandåkra är obestridligt, men den var sannolikt avsedd för trafikpersonal. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Sandåkra grusgrop den 3 augusti 1973. Foto: Bengt Gustavsson.
Sandåkra grusgrop den 3 augusti 1973. Foto: Bengt Gustavsson.
Sandåkra grusgrop den 3 augusti 1973, ett lokhus för beredskapslok. Foto: Bengt Gustavsson.
Sandåkra grusgrop den 2 mars 2016. Lokhuset finns kvar men tiden har gått illa åt byggnaden. Foto: Bengt Gustavsson.
Sandåkra grusgrop omkring 1930. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Håll- och lastplats från 1918, nedlagd 1970.

Ett spår gick ut mot nordost cirka 1,2 km till Sandåkra grusgrop.

Koordinaterna visar förutom hållplatsbyggnadens läge ändpunkterna för grusgropsspåret.

Strax söder om hållplatsbyggnaden har funnits ett bostadshus, som sannolikt är identiskt med den "banvaktsstuga" som enligt Järnvägsmuseets bildtext skall ha byggts 1915 av SJ åt en banvaktsänka. Det finns en del frågetecken kring den uppgiften. Den banvaktsänka som avses är Anna Andersdotter, f. 1840. Hennes man omkom i tjänsten 1877. Att SJ över huvud skulle ha byggt ett hus åt en banvakts änka är mycket osannolikt, men en annan bild visar hennes gamla hus, som ser ut att ligga i vägen för det nya spåret till grusgropen. Kanske var det helt enkelt ett sätt att hålla henne skadeslös. Hon blev också anställd som grindvakt.

En bild av denna stuga då den är under uppförande (se bild 4 ovan) är daterad april 1918 och där anges att det är en banmästar- och banvaktsstuga. Byggnaden är visserligen av rätt storlek för att inrymma två lägenheter, men någon sådan är inte känd här. På en odaterad s.k. linjebeskrivning som bör vara upprättad cirka 1920 finns ingen banmästar- eller banvaktsstuga i Sandåkra (utöver nr 394 som var belägen närmare två kilometer norr om hållplatsen). Ingen banmästare är heller känd här. Troligen har byggnaden i stället att göra med att hållplatsen Sandåkra öppnade i augusti 1918 och två stationskarlsfamiljer flyttade hit.

Kilometertal

544,885

Signatur

Sdå

Socken

Norra Mellby

Kommun

Hässleholm

Län

Kristianstad
Skåne

Ändringsförslag till objektet Sandåkra hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: t5ÅqYM