Lämna ändringsförslag

Frostavallen hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1976
(Hässleholm)–Höör–Eslöv
Frostavallen hållplats. Foto: Okänd.
Frostavallen hållplats sommaren 1974. Säkert funktionellt men inte direkt vackert. Foto: Sven Olof Muhr.

"Hållplatsen låg tillsammans med Sjunnerups banvaktsstuga. Stugan flyttades 1956 ca 30 meter men vissa tåg stannade ända tills 1976. Området är bebyggt med många sommarstugor och tågen som stannade kallades av barnen för "Farståget". Många av barnen bodde i Malmö och Lund men var i sommarstugorna på sommaren tillsammans med sina mammor och papporna kom efter sitt arbete med just "Farståget".

Hållplatsen anlades 1934* för att betjäna resenärer till Frostavallens friluftsanläggning. Platsvakt från 1947 var Hulda Johansson, hustru till banvakten Anders Johansson i den intilliggande banvaktsstugan Sjunnerup. Hon hade alltsedan 1916 varit grindvakt på platsen.

*) Enligt Järnvägsdata inrättades hållplatsen den 2 december 1934. Det är riktigt att Frostavallens friluftsanläggning invigdes den dagen, men enligt tidningsreportage fick tågresenärer dit stiga av i Höör och därifrån ta sig till fots eller med insatta bussar till Frostavallen.

Uppförande av ett "vind- och regnskydd" beslutades vid generaldirektörens inspektionsresa sommaren 1935. Baningenjören vid 10 bansektionen tillskrev i augusti 1935 SJ arkitektkontor om uppsättande av ett enkelt vindskydd "vid blivande hållplats" vid Sjunnerups banvaktsstuga. Så frågan om hållplatsens verkliga tillblivelse är öppen.

Kilometertal

560,339

Signatur

Fsv

Socken

Höör

Kommun

Höör

Län

Skåne

Ändringsförslag till objektet Frostavallen hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: DAK9m9