Lämna ändringsförslag

Stehag

Banvaktsstuga, riven tidigast 1937, se nedan
(Hässleholm)–Höör–Eslöv

Enligt bild låg banvaktsstugan helt nära stationshuset, endast 5-10 m.

Distriktschefen (III distriktet) skriver 1937-05-18 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Vid 10 bansektionen finnas en del byggnader, som befinna sig i mycket dåligt skick, varför de ej längre böra komma till användning för bostadsändamål. På grund av byggnadernas beskaffenhet äro de dels dyra i underhåll, dels ej lämpliga för ombyggnad. Därtill kommer att i en del fall bättre siktförhållanden vid intilliggande vägkorsningar erhållas vid dessas rivning.

Distriktschefen får därför föreslå nedan angivna byggnader till försäljning för rivning efter hand, som de icke anses lämpligen böra vidare användas till bostäder.

/ ... /

Stehag. Banvaktstugan nr 315.

Byggnaden är uppförd 1858 av korsvirke och innehåller en lägenhet om 1 r. o. k. Stugan lämpar sig ej för ombyggnad och erfordras ej för banbevakningen. Den är uthyrd till privatperson.

Kilometertal

574,4

Nummer

315

Socken

Stehag

Kommun

Eslöv

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Stehag

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: mÅGKOa