Lämna ändringsförslag

Maglasäte

Banvaktsstuga, kvar 2013
(Hässleholm)–Höör–Eslöv
310 Maglasäte den 25 februari 2008. Foto: Per-Olov Brännlund.

Skylt: Lindhaga.

Ur distriktschefens (III distriktet) skrivelse 1936-11-24 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktsstugan nr 310 Maglasäte med tomt å linjen Höör-Sjöholmen.

Från banarbetare Sjunne Lindström, som bebor rubricerade stuga, har hit inkommit framställning att för ett pris av högst 1.500 kronor få inköpa stugan med tillhörande uthus jämte tomtområde om c:a 1.3900 hektar. Fastighetens läge redovisas å närslutna kartutdrag.

Stugan, som jämte tomten icke är eller beräknas för framtiden bliva behövlig för något statens järnvägars ändamål, är uppförd år 1859 av korsvirke under papptak, innehåller 1 rum och kök samt befinner sig i mycket dåligt skick.

Stugan har under en lång följd av år varit uthyrd till anbudsgivarens fader, banvakt F. Lindström, med familj. Efter Lindströms död har förhyrningen av stugan övertagits av sonen, vilken, då han är mycket fästad vid detta sitt gamla hem, nu önskar förvärva detsamma. Den årliga hyresavgiften för stugan utgör f.n. 180 kronor.

Till stugan hörande uthus, som är uppfört år 1920 och inrymmer bl.a. ladugård, befinner sig ävenledes i bristfälligt skick. Det till stugan hörande tomtområdet, som saknar utfartsväg, utgöres till största delen av mindervärdig (vattensjuk) mark.

Det av Lindström erbjudna priset för fastigheten är visserligen något lågt, men med hänsyn till vad ovan anförts, är det dock skäligt. Någon annan spekulant, som vill betala högre pris, torde näppeligen kunna uppbringas. Försäljningen tillstyrkes därför, och översändes härjämte förslag till köpeavtal, vilket förslag Lindström för sin del förklarat sig godtaga.

Kungl. Maj:t godkände försäljningen 1937-02-05.

Kilometertal

567,817

Nummer

310

Socken

Höör

Kommun

Höör

Län

Malmöhus
Skåne

Byggd

1859

Såld

1937

Ändringsförslag till objektet Maglasäte

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: QSUg8Ä