Lämna ändringsförslag

Holma

Banvaktsstuga, riven 1995–1999
(Hässleholm)–Höör–Eslöv

1 rum och kök. Av en kartskiss i försäljningsärendet 1936 framgår att stugan är ganska lång och smal och ligger med ena gaveln mot banan. På den gaveln finns en liten utbyggnad och på den bakre delen av den högra långsidan finns en utbyggnad åt sidan (som på en stuga av 1872 års modell).

Riven enligt Tur och Retur på minnenas spår (1999). Uppgifterna om rivningstidpunkt är osäkra.

Distriktschefen (III distriktet) tillskriver Kungl. Järnvägsstyrelsen 1936-12-03:

"Ang. försäljning av banvaktstugan nr 307 Holma med tomt å linjen Tjörnarp-Höör.

Genom annonsering i ortspressen har rubricerade fastighet, vilken icke är eller beräknas för framtiden bliva erforderlig för något statens järnvägars ändamål, utbjudits till salu. Härvid hava tvenne anbud inkommit, av vilka det högsta, lydande å 4.700 kronor, avgivits av banarbetaren Walfrid Nilsson, som f.n. förhyr stugan.

Stugan är uppförd av tegel under papptak år 1867 och innehåller ett rum och kök. Årliga hyresinkomsten utgör 273 kronor. Till stugan rörande uthus, som är uppfört år 1872, inrymmer brygghus och vedbod. Byggnaderna, vilka senast iordningställts år 1934, befinna sig i gott skick. Tomtområdet till stugan innehåller i areal cirka 1700 kvm.

Fastigheten är belägen invid statens järnvägar i plan korsande enskild, icke allmänneligen befaren väg med icke alltför obetydlig trafik. För att förebygga försämring av nuvarande sikten vid korsningen anses, att vid försäljning av fastigheten bestämmelse om förbud mot bebyggande eller plantering av viss del av fastigheten bör intagas i blivande köpeavtal.

Då det av Nilsson erbjudna priset för fastigheten ansesn antagbart, tillstyrkes försäljningen. Förslag till köpeavtal, vilket Nilsson preliminärt godtagit, närslutes härjämte."

Banvakter

1860 - 1862
Johan Paulsson, f. 1831-08-17 i Önnarp, död 1916-04-16 i Hästveda 4.
Gift 1860 med Bengta Jeppsdotter, f. 1838 i Tjörnarp, död 1921 i Hästveda 7.
Inflyttad 1860 från Brönnestad (L).
Utflyttad 1862 till Hästveda nr 4 (L).

Kilometertal

563,18

Nummer

307

Socken

Höör

Kommun

Höör

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Holma

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: IEbFWm