Lämna ändringsförslag

Sandåkra

Banvaktsstuga, riven efter 1970
(Hässleholm)–Höör–Eslöv
294 Sandåkra 1970. Den gamla banvaktsstugan är helt ombyggd.    Foto: Britt Dahlén.

Såld 1935 med tomt för 1600 kr.

Ur skrivelse från distriktschefen (III distriktet) till Kungl. Järnvägsstyrelsen 1935-10-09:

Banförman H.V. Rosengren i Hässleholm har hit inkommit med anbud å inköp av rubricerade banvaktsstuga med tillhörande uthus jämte tomtområde om cirka 700 kvm till ett pris av 1600 kronor.

Stugan, som är uppförd år 1860 av korsvirke under papptak samt innehåller 1 rum och kök, befinner sig i mycket dåligt skick och har sedan flera år tillbaka ej kunnat uthyras. Därest stugan ej nu försäljes, måste statens järnvägar räkna med en del underhållskostnader för att ej stugan skall förfalla. Reparationskostnaderna för stugans iordningställande för bostadsändamål beräknas till lägst 1.500 kronor.

Till stugan hörande uthus är uppfört senare, år 1919, av trä under papptak, inrymmer kostall med foderlada samt vedbod och befinner sig ännu i någorlunda gott skick.

Då ovan angivna byggnader och område icke äro och ej heller beräknas för framtiden bliva för något statens järnvägars ändamål erforderliga samt det av Rosengren erbjudna priset anses skäligt och torde vara det högsta som kan påräknas, får jag härmed tillstyrka försäljningen. Förslag till köpeavtal bifogas härjämte.

Bilden ovan visar en byggnad som så totalt skiljer sig från den gamla banvaktsstugan, att man måste fråga sig om det är en totalt till- och ombyggd stuga vi ser eller ett helt nybyggt hus.

Kilometertal

543,047

Nummer

294

Socken

Norra Mellby

Kommun

Hässleholm

Län

Skåne

Ändringsförslag till objektet Sandåkra

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: bFzmIÄ