Lämna ändringsförslag

Piksborg

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2024
(Halmstad)–Halmstad Ö–Åsen–(Bolmen)
Piksborg station den 16 augusti 2009. Miljön här är mycket välbevarad, bara själva spåret saknas. Foto: Olle Alm.
Piksborg station den 16 augusti 2009, godsmagasinet invid cykelleden. Foto: Olle Alm.
Piksborg 2008, nära stationen ligger bron kvar över Fettjesundet, ett mycket attraktivt avsnitt av den forna smalspårsjärnvägen som nu är cykelled.  Foto: Olle Alm.
Piksborg station den 21 mars 2012. Foto: Olle Alm.

Stationen skall ha varit den sista i södra Sverige som fick elektricitet indragen. Det skedde sommaren 1959. Innan dess gällde fotogenbelysning i och utanför stationshuset.

Byggnaden är rejält tillbyggd, men på ett sådant sätt att det knappast märks vid första anblicken.

Olle Alm 2012-01-05:
Stationshuset är av HBJ:s standardtyp i 1 1/2 plan med en hög, spetsig takkupa mitt på spårsidan. Det är idag klätt med rödmålad träpanel och har eventuellt haft detta utseende från start. Huset har en större tillbyggnad bakåt, men det som syns utåt, från spårsidan, verkar bibehållet från gamla dar med dörrar, fönster, skyltar och perrong på rätt plats. Öster om huset ligger ett väl bibehållet uthus och bakom detta ett i modern tid byggt garage, som döljer mycket av husets tillbyggnad. Längre österut, strax innan banan svänger av norrut mot Öjarp och Bolmen, ligger ett välbevarat litet rött godsmagasin och intill detta på den östra sidan en lastkaj av granitblock. Alla byggnader ligger på spårets södra sida. På den norra sidan ligger Piksborgs borgruin, som man kan ha som officiellt resmål för att samtidigt titta på det mycket sevärda stationsområdet. Västerut, mot Sundranäs och Byholma, ligger den välbevarade järnvägsbron av stål över Bolmen. Banvallen är idag cykelled. (Besök 2009, 2010)."

Kilometertal

59,369

Signatur

Psb

Socken

Annerstad

Kommun

Ljungby

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Piksborg

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 6ÅFy57