Lämna ändringsförslag

Mahult

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2017
(Halmstad)–Halmstad Ö–Åsen–(Bolmen)
Mahult station från söder med lastkajen till höger den 13 oktober 2011. Foto: Olle Alm.
Mahult station den 13 oktober 2011. Järnvägen gick till vänster om huset. Den högra delen av byggnaden är tillbyggd före järnvägens nedläggning. Foto: Olle Alm.
Mahult station den 26 april 2016. Foto: Bengt Gustavsson.
Mahult station den 26 april 2016. Foto: Bengt Gustavsson.

Hållplatsbyggnaden utökades omkring 1930 med den hitflyttade banvaktsstugan i Röskebo. Stugan transporterades till platsen en natt per järnvägsvagn.

Ett godsmagasin från Byholma flyttades också till Mahult.

Olle Alm 2011-12-12:
"Mahult var från början en relativt liten hållplats. Huset bestod på 1910-talet av en nordlig del vinkelrätt mot spåret och en sydlig del parallellt med spåret. Den påbyggda f.d. banvaktsstugan anslöts på norrsidan parallell med spåret, varigenom huset blev symmetriskt. Senast 1960 hade huset försetts med en lång flygel bakåt på gårdssidan vinkelrätt mot spåret och i modern tid har ytterväggarna klätts med vitaktigt fasadtegel. Söder om den nuvarande stationstomten finns delar av en lastkaj kvar. Magasinet låg mellan stationshuset och lastkajen, men finns inte kvar. Alla byggnader ligger/låg på spårets östra sida. (Besök oktober 2011, gamla bilder)".

Kilometertal

22,825

Signatur

Mhl

Socken

Breared

Kommun

Halmstad

Län

Halland

Ändringsförslag till objektet Mahult

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: zOWbqa