Lämna ändringsförslag

Byholma

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2023
(Halmstad)–Halmstad Ö–Åsen–(Bolmen)
Byholma station omkring 1902. Foto: Okänd.
Byholma station i juli 2008. Stationsområdet är tämligen intakt, undantagandes spåret förstås. Foto: Olle Alm.
Byholma i juli 2008. Foto: Olle Alm.
Byholma i juli 2008. Foto: Olle Alm.
Byholma station den 16 september 2021. Foto: Nils-Bertil Sörensson.

Stationshuset omändrat inuti. Godsmagasinet är intakt. Mycket fin lastkaj av stora stenblock. I riktning mot Bolmen är banvallen cykelled.

Olle Alm 2012-01-05:
"Stationshuset är av HBJ:s standardtyp i 1 1/2 plan med en stor, spetsig takkupa mitt på spårsidan. Huset var från början klätt med träpanel och målat i mörk färg. Under en mellanperiod har det sedan varit putsat och ljusmålat. Det är idag på nytt klätt med träpanel och rödmålat. I grova drag har utseendet i övrigt bevarats, men detaljerna är utbytta mot mer moderna (fönster utan spröjsar, etc.). Ingen perrong har bevarats. Öster om huset ligger ett uthus kvar och ett stycke väster om stationshuset, på bortsidan av en passerande landsväg, ligger det välbevarade godsmagasinet med tillhörande lastkaj. Alla byggnader ligger på spårets södra sida. Bangårdens norra sida har bl.a. varit lastplats för sågade varor. Där låg kanske också det godsmagasin som flyttades till Mahult. Stationshuset är numera privatägt. Såldes hösten 2009 för 375 000 kr. (Besök 2009, gamla bilder)."

Efter att ovanstående skrevs har byggnaden bytt kulör ännu en gång, se bilder ovan.

I stationshuset bedrivs café- och restaurangrörelse (not. 2022 och 2023).

Kilometertal

54,112

Signatur

Bya

Socken

Annerstad

Kommun

Ljungby

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Byholma

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: o9GtPr