Lämna ändringsförslag

Älmås hlp

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, riven i början av 1950-talet
(Halmstad)–Halmstad Ö–Åsen–(Bolmen)

Kombinerad banvaktsstuga och hållplats. Avvecklad tidigt.

Kilometertal

36,178

Signatur

Äm

Nummer

-
8

Socken

Lidhult

Kommun

Ljungby

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Älmås hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Vds50R