Lämna ändringsförslag

Nannarp

Banvaktsstuga, kvar 2011
(Halmstad)–Halmstad Ö–Åsen–(Bolmen)
549 Nannarp den 13 oktober 2011. På den högra flygeln sitter skylten med nummer 549 kvar. Foto: Olle Alm.

Kallad "Läppan" enligt Jan Arvhult.

Olle Alm 2011-12-09:
"Stugan ligger i det sydvästra hörnet av en vägkorsning, som på järnvägstiden hade fällbommar. Idag är vägen bara en lokalgata. Det angivna kilometertalet motsvarar enligt linjeboken själva vägkorsningen. Stugan har idag en mittdel som är parallell med spåret och två flyglar som är vinkelräta mot spåret. Den östra av dessa, närmast vägen, torde vara den ursprungliga stugan. Den har på gårdssidan en skylt "549". Stugan av trä är rödmålad. På tomten finns även ett uthus, som kan vara av senare datum. (Besök oktober 2011)

Kilometertal

43,57

Nummer

549
9

Socken

Lidhult

Kommun

Ljungby

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Nannarp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 0SUg8Ä