Lämna ändringsförslag

Lidhults pump

Banvaktsstuga, kvar 2011
(Halmstad)–Halmstad Ö–Åsen–(Bolmen)
Banvaktsstugan Lidhults pump vid linjen Halmstad - Bolmen - Vislanda den 30 september 2011. Foto: Olle Alm.
Banvaktsstugan Lidhults pump (HBJ nr 10) den 30 september 2011. Foto: Olle Alm.
Banvaktsstugan HBJ 10 Lidhults pump den 30 september 2011. Foto: Olle Alm.

I den här stugan föddes 1910 Olle Persson, som skrivit en mycket intressant berättelse om hur det var att växa upp som banvaktsbarn på den gamla, men kanske inte alltid så goda tiden. Berättelsen som varmt kan rekommenderas till läsning finns i en 2003 utgiven bok "En resa på spåret från Karlshamn till Halmstad", ISBN 91-631-3568-X, s. 201.

Olle Alm 2011-10-10:
"Stugan utbyggd i vinkel. Den äldre delen av huset är vinkelrät mot spåret och har sedan byggts till med en flygel mot väster parallellt med spåret. Huset är putsat och vitmålat. Ett uthus och en jordkällare är också bevarade. 70 m öster om banvaktsstugan korsade banan Lidhultsån och av stugans namn att döma fanns där ett vattentag med pumpstation. Banvallen vid stugan är numera en större landsväg, som också passerar Åsens och Lidhults stationshus."

Kilometertal

44,80

Nummer

-
10

Socken

Lidhult

Kommun

Ljungby

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Lidhults pump

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 6Åtx57