Lämna ändringsförslag

Mariedamm

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1974
(Hallsberg)–Lerbäck–Motala
Mariedamm station i maj 1969. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd vid Örebro banregion.

Stationsnamnet stavat Mariedam till 1960.

En uppgift i Ånghwisslan 1200 s. 6 (utgiven 1973-10-29) anger att rivningen av stationshuset påbörjats. Kan det ha tagit ytterligare flera månader att riva byggnaden? I Ånghwisslan nr 1228 (1974-05-13) uppges att stationshuset den 23 april 1974 var helt utplånat.
--------------------

Vid södra delen av bangården, på västra sidan, låg ett numera rivet bostadshus för järnvägspersonal (hus 9). Huset var ursprungligen Mariedamms första skolhus, byggt 1864-1865. Skoltomten som även innefattade en lärarbostad inköptes 1905 av SJ, som upplät lärarbostaden åt den nye banmästaren och byggde om skolhuset till bostäder åt övriga järnvägsanställda.

Kilometertal

229,224

Signatur

Mdm

Socken

Lerbäck

Kommun

Askersund

Län

Örebro

Ändringsförslag till objektet Mariedamm

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: TCxilA