Lämna ändringsförslag

Rönne

Banvaktsstuga, riven 2015
(Hallsberg)–Lerbäck–Motala
325 Rönne okänt år.  Foto: Okänd.
325 Rönne. Till vänster sitter banvaktshustrun Lisa med en katt (eller är det ett handarbete?) i knät, i mitten dottern Ingrid fint klädd dagen till ära och till höger banvakten själv, Karl Erik Granström, stilig i stärkkrage till uniformen. En kisse ligger på stolen inne i förstugan. Ingrid var född 1911 vilket gör att man kan datera bilden till någon gång 1921-24. Bilden från Lerbäcks hembygdsförening genom Peter Lundquist. Foto: Okänd.
325 Rönne den 19 juni 2006. Stugan är till sin grundform oförändrad, men i övrigt ombyggd en del. Foto: Jöran Johansson.
325 Rönne den 19 juni 2006. Till vänster är den sida som vetter mot järnvägen. Entrédörren i den lilla utbyggnaden har tagits bort, liksom fönstren på långsidan. Foto: Jöran Johansson.
325 Rönne den 19 juni 2006. En jordkällare var nära nog obligatorisk vid varje banvaktsstuga.  Foto: Jöran Johansson.
325 Rönne den 19 juni 2006, ett välhållet uthus hör till. Foto: Jöran Johansson.

Även benämnd Rönnestorp.

Stugan stod i vägen för dubbelspårsutbyggnaden, varför den revs. Enligt Bygdeband skall det ha skett våren 2016, men andra trovärdiga uppgifter hävdar att stugan försvann redan 2015.

Distriktschefen (I distriktet) i skrivelse 1936-05-16 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktstugan nr. 325 å linjen Lerbäck-Rönneshytta.

Distriktschefen har mottagit anbud å köp av den å linjen Lerbäck-Rönneshytta belägna banvaktstugan nr. 325 Rönne med tillhörande uthus, källare och markområde om c:a 2600 kvm. för ett pris av 2.000 kronor.

Stugan har sedan 9 år tillbaka icke varit bebodd av banvakt och är fortfarande obehövlig för banbevakningen. Den är uppförd enligt vid Hallsberg-Motala-Mjölby järnväg vanlig modell och innehåller 1 rum och kök. Stugan har, sedan banvakten avflyttade, icke påkostats någon reparation och är numera i dåligt skick. Å tomten finnes uthus, även inrymmande ladugård, av sten välvd källare och 6 st. fruktträd. Det är c:a 1 km. till allmän väg, men ägoväg korsar banan omedelbart invid stugan. Fastställd årshyra utgör 228 kronor.

Med hänsyn till det skick, vari stugan befinner sig anser distriktschefen det erbjudna priset godtagbart. Distriktschefen anhåller därför om bemyndigande att träffa avtal om markens och byggnadernas försäljning i enlighet med närslutet förslag till sådant avtal."

Det begärda bemyndigandet lämnades omedelbart och stugan såldes till Johan Hellqvist i Gårdsjö, Rönneshytta för 2000 kr.

Banvakter

1874 - 1875
Anders Andersson Enerman, f. 1844-08-10 i Gestad (P), hitkom därifrån 1874-01-17. Gift med Edla Fredrika Carlsson, f. 1848 i Krigsberg (Kristberg) (E).
Flyttade till Mjölby 1875.

1875 - 1906
Peter (Per) Eric Larsson, f. 1846-09-20 i Asker (T)
Gift med Anna Catrina Andersdotter, f. 1851 i Västra Vingåker (D).
Flyttade 1906 till Joxtorps banvaktsstuga.

1906 - 1922 -
Karl Erik Granström, f. 1874-06-17 i Helgesta (D).
Gift med Elin Elisabet (Lisa) Gustafsson, f. 1878 i Simonstorp (E).
Blev ordinarie banvakt den 1 augusti 1906 och kom då hit från från Stora Malm (D), kvar här åtminstone 1922.

Kilometertal

217,473

Nummer

325
307

Socken

Lerbäck

Kommun

Askersund

Län

Örebro

Ändringsförslag till objektet Rönne

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ö6aaXY