Lämna ändringsförslag

Odensvi

Banvaktsstuga, riven 1935 (se anm)
(Hallsberg)–Laxå–Gårdsjö–Moholm–Skövde

Såld för flyttning 1935. Det antas att rivningen skedde i anslutning därtill.

Banvakten 1628 F.L. Gahn, Brahus, Östansjö inlämnade i januari 1935 ett anbud om köp av "banvaktshusen vid Odensvi" för 250 kr.

Distriktschefen (II distriktet) i därpå ingiven skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Med anledning av inkommet anbud, anhålles att banvaktsstugan nr 279 Odensvi, å linjen Östansjö - Vretstorp får försäljas för nedrivning och bortflyttning från platsen.

Efter förslag av Distriktschefen av den 19 november 1927 har Kungl. Maj:t redan den 24 augusti 1928 lämnat bemyndigande om försäljning av bland andra även ovannämnda banvaktsstuga, men har anbud å stugan med tillhörande tomt icke tidigare erhållits.

Stugan är fortfarande obehövlig för bevakningstjänsten och har varit obebodd sedan den 1 oktober 1926.

Enär stugan varit obehövlig har reparation å densamma icke utförts på flera år, varför den för närvarande befinner sig i tämligen bristfälligt skick."

Banvakter

1875 - 1900
Johan Eriksson, f. 1840-07-10 i Viby, död 1934-02-18 i Ebbetorp Fridhem, Viby.
Gift 1) 1861 med Beata Sofia Ersdotter, f. 1829 i Kumla (T), död här 1877.
Gift 2) 1878 med Emma Charlotta Holmgren, f. 1839 i Viby, död 1931 i Ebbetorp Fridhem, Viby.
Inflyttad i november 1875 från 21 Bulltorp.
Utflyttad i november 1900 till Örebro.

1901 - 1920
Ernst Leonard Karlsson, f. 1858-08-23 i Motala, död här 1920-07-20.
Gift 1889 med Hilma Lovisa Jansson, f. 1867 i Lerbäck (T), död 1960 på ålderdomshemmet Husby 5:1 i Viby.
Inflyttad i januari 1901 från Bodarne (T).
Efter mannens död flyttade familjen i april 1921 till Änglunda under Hökatorp i Viby, ägt av sonen byggnadssnickaren Sixten Carlsson.

En banarbetare Olof Bertil Persson flyttade in i april 1921. Han var son till banvakten i 617 Skrubby Per Aron Persson och hans hustru Anna Charlotta Melin. Utflyttar 1929 och därefter verkar ingen flytta in.

Kilometertal

211,306

Nummer

279

Socken

Viby

Kommun

Hallsberg

Län

Örebro

Ändringsförslag till objektet Odensvi

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: WIVÖ9H