Lämna ändringsförslag

Nya vägen

Banvaktsstuga, riven 1995–1999
(Hallsberg)–Laxå–Gårdsjö–Moholm–Skövde
257 Nya vägen på 1940-talet. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.

Modell 1872. Det innebär att en tidigare återgiven uppgift om att stugan skulle vara byggd 1932 är felaktig. Däremot beslutades detta år om att den skulle byggas om från ett rum och kök till två rum och kök.

Var belägen på östra sidan av banan vid korsningen med dåvarande riksvägen. Då järnvägen byggdes ut till dubbelspår (färdigt här förbi 1943) gjordes en linjeomläggning som medförde att stugan istället kom att ligga på västra sidan. Den strax intill belägna stugan 256 Nya vägen skulle ha legat mitt under den nya bansträckningen om den funnits kvar, men den hade rivits några år tidigare.

Landsvägen lades samtidigt om så att den korsade järnvägen planskilt ca 400 m söder om stugorna vid Nya vägen.

I en tidskrift, okänt vilken, troligen i senare delen av 1970-talet finns en artikel om denna stuga och om Anders och Hildur Gustavsson som sedan närmare 30 år bodde här.

Artikeln slutar så här:
"Till trivseln vid Nya vägen bidrar också makarna Gustavssons allt överskuggande intresse för trädgårdsodling. Banvaktsstugan är känd som ett blomsterparadis av sällsynt slag. Med åren har trädgården utökats till det dubbla mot ursprunget och blomprakten är enorm. Det händer då och då att tågresenärer som lagt märke till färgrikedomen bland rosor, astrar och dalior har kommit landsvägen till stugan och bett att få titta närmare på det vackra. Och det får de gärna. Gästfriheten är lika stor och ovanlig som blomprakten och tågtätheten vid Nya vägen".

Kilometertal

240,314

Nummer

257

Socken

Finnerödja

Kommun

Laxå

Län

Örebro

Ändringsförslag till objektet Nya vägen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: mTBNbm