Lämna ändringsförslag

Sörtorp

Banvaktsstuga, riven 1933
(Hallsberg)–Laxå–Gårdsjö–Moholm–Skövde

Ur distriktschefens (II distriktet) skrivelse i december 1932 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

Å linjen Finnerödja - Gårdsjö finnes en banvaktsstuga nr 251 Sörtorp, som icke är behövlig till bostad åt banvakt och som på grund av läget under en följd av år stått obebodd.

Stugan har under år 1928 varit föreslagen till försäljning tillsammans med tillhörande mark, men erhölls vid utbjudandet icke antagbart anbud varför försäljningsfrågan då fick förfalla.

Nu har emellertid anbud erhållits från köpare, som önska köpa stugan utan markområde, varför anhålles att densamma får försäljas för bortflyttning eller nedrivning.

Järnvägsstyrelsen medgav omedelbart att stugan fick säljas för bortflyttning.

Kilometertal

248,639

Nummer

251

Ändringsförslag till objektet Sörtorp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: suÖkyZ