Lämna ändringsförslag

Boda

Banvaktsstuga, riven cirka 1936, se anm
(Hallsberg)–Laxå–Gårdsjö–Moholm–Skövde
238 Boda senast år 1908 med banvakten Carl Gustaf Wallenius och hans familj. Stugans identitet är inte helt säkerställd, men det var här Wallenius var banvakt mellan 1887 och 1908 och bilden bör vara tillkommen under den perioden. Bilden är i original illa skadad och ett amatörmässigt försök har gjorts att snygga till den. Den har tillhandahållits av Kerstin Thell som är barnbarnsbarn till banvaktsparet. Foto: Okänd.
Banvakten Carl Gustaf Wallenius senast år 1908. Det står 2039 i mössmärket. Bilden är ett bidrag från Wallenius dottersondotter Kerstin Thell. Foto: Okänd.

Stugan har sagts vara av 1872 års modell vänster, men bilden nedan visar en stuga av 1855 års modell som tillbyggts bakåt med en del med sidobyggnad i stil med 1872 års modell höger. Så antingen är bilden spegelvänd eller också är uppgiften om stugmodell felaktig, såvida bilden inte visar en helt annan byggnad!

Distriktschefen (II distriktet) tillskrev 1936-04-22 Kungl. Järnvägsstyrelsen om att denna stuga (och 223 Vallby) "icke äro behövliga för bantjänsten och icke heller kunna uthyras ... äro av sådan beskaffenhet, att de böra slopas.

I syfte att genom försäljning får stugorna rivna och bortförda hava anbud införskaffats och föreslås, att i enlighet med anbuden, stugorna försäljas sålunda:
Till lokomotivföraren G.C. Pettersson, Töreboda, banvaktsstugan 238 Boda för 550.- kronor /.../.

Kilometertal

269,076

Nummer

238

Socken

Fredsberg

Kommun

Töreboda

Län

Västra Götaland
Skaraborg

Ändringsförslag till objektet Boda

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: r2jyx8