Lämna ändringsförslag

Boda

Banvaktsstuga, riven cirka 1936, se anm
(Hallsberg)–Laxå–Gårdsjö–Moholm–Skövde

Distriktschefen (II distriktet) tillskrev 1936-04-22 Kungl. Järnvägsstyrelsen om att denna stuga (och 223 Vallby) "icke äro behövliga för bantjänsten och icke heller kunna uthyras ... äro av sådan beskaffenhet, att de böra slopas.

I syfte att genom försäljning får stugorna rivna och bortförda hava anbud införskaffats och föreslås, att i enlighet med anbuden, stugorna försäljas sålunda:
Till lokomotivföraren G.C. Pettersson, Töreboda, banvaktsstugan 238 Boda för 550.- kronor /.../.

Kilometertal

269,076

Nummer

238

Socken

Fredsberg

Kommun

Töreboda

Län

Västra Götaland
Skaraborg

Ändringsförslag till objektet Boda

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: tjCXUm