Lämna ändringsförslag

Valla

Banvaktsstuga, riven före 1965
(Hallsberg)–Laxå–Gårdsjö–Moholm–Skövde

Stugan låg enligt Häradsekonomiska kartan (1877-82) på den västra sidan av järnvägen men enligt generalstabskartan på den östra. Den senare får anses mer tillförlitlig och då det dessutom finns en utbuktning av järnvägens ägogräns på den östra sidan som för en banvaktsstugetomt tas den uppgiften för god. Gränsen för tomten upprätthålls formellt än idag men vägen som här korsade järnvägen är borta och tomten i stort sett upplöjd tillsammans med vägområdet och omkringliggande åkrar.

I bantekniska byråns diarium finns år 1947 ett ärende (710/47) noterat om försäljning av stugan för bortflyttning. Om ärendet fullföljdes är inte känt.

Banvakter

1918 - 1921
Erik Olof Lidman, f. 1890-12-21 i banvaktsstuga 234 Elofsgården, Björkäng (R), död 1971-12-20 i Moholms kvarn, Mo (R).
Son till banvakten Janne Lidman och hans hustru Anna Stina Andersson.
Gift 1918 med Anna Margareta Albertina Gustavsson, f. 1893-04-21 i Hjälstad (R), död 1983 i Brinken, Mo (R).
Inflyttad i augusti 1918 från banvaktsstuga 250 Motorp i Hova (R), där han från hösten 1917 haft sin första ordinarie banvaktstjänst.
Utflyttad i november 1921 till banvaktsstuga 229 Moholm (R), där han övertog banvaktstjänsten efter sin far.

Kilometertal

282,155

Nummer

231
139

Socken

Fägre

Kommun

Töreboda

Län

Västra Götaland
Skaraborg

Ändringsförslag till objektet Valla

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: izbIuo