Lämna ändringsförslag

Valla

Banvaktsstuga, riven 1947–1965
(Hallsberg)–Laxå–Gårdsjö–Moholm–Skövde
139 Valla sommaren 1911 med banvakten Oskar Fredrik Johansson, hans hustru Johanna Lovisa Andersdotter och deras barn Sven Gunnar (1905-1961) och Helni Margareta (1906-1999). Det fanns vid fototillfället ytterligare ett barn i familjen, sonen Allan Paul, som föddes i maj detta år, strax efter flyttningen hit.

Bild från Mariestad och Töreboda bildarkiv.  Foto: Erik Rud.

Stugan låg enligt Häradsekonomiska kartan (1877-82) på den västra sidan av järnvägen men enligt generalstabskartan på den östra. Den senare får anses mer tillförlitlig och då det dessutom finns en utbuktning av järnvägens ägogräns på den östra sidan som för en banvaktsstugetomt tas den uppgiften för god. Gränsen för tomten upprätthålls formellt än idag men vägen som här korsade järnvägen är borta och tomten i stort sett upplöjd tillsammans med vägområdet och omkringliggande åkrar.

I Elektrobyråns dokument Ebr 26197, telefonkabeln inledningar och avgreningar 1 april 1947, finns stugan medtagen under namnet Valla södra. Telefonposten är där belägen på banans östra sida, vilket ytterligare talar för att stugan låg öster om järnvägen.

I bantekniska byråns diarium finns år 1947 ett ärende (710/47) noterat om försäljning av stugan för bortflyttning. Om ärendet fullföljdes är inte känt.

Banvakter

1889 - 1911
Johan August Andersson, f. 1852-10-16 i Götlunda (R), död 1930-11-03 i Marieberg, Slättefalla Sörgården i Lyrestad (R).
Gift 1) 1875 med Matilda Johansdotter, f. 1853 i Götlunda (R), död 1911 i banvaktsstugan Järneberg, Björkäng (R).
Gift 2) 1915 med Kristina Larsson, f. 1862 i Fredsberg (R), död 1956 i Marieberg, Slättevalla 4:15 i Lyrestad (R).
Inflyttad 1889 från Hjälstad (R).
Utflyttad i april 1911 till banvaktsstuga i Järneberg, Björkäng (R).

1911 – 1915
Oskar Fredrik Johansson, f. 1880-11-28 i Väring (R), död 1971-07-29 i Dalvik2, Stenstorp (R).
Son till banvakten Fredrik Johansson och hans hustru Kristina i järnvägsstationen, Väring, senare i den närbelägna banvaktsstugan i Fägre.
Gift 1905 med Johanna Lovisa Andersdotter, f. 1876 i Fägre, död 1934 i Ulvåkers station, Locketorp (R).
Inflyttad i april 1911 från Älgarås (R).
Utflyttad i oktober 1915 till Götlunda (R).

1915 – 1916
Anders Teodor Klasson, f. 1878-04-27 i Malmbäck (F), död 1955-10-13 i Falköping sfs.
Gift 1) 1899 med Helga Theresia Gustafsson, f. 1877 i Barkeryd (F), död 1944 i Falköping sfs.
Gift 2) 1945 med Elin Maria Lovisa Andersson, f. 1901 i Habo (R), död 1965 i Falköping sfs.
Inflyttad i december 1915 från Valtorp (R).
Utflyttad i april 1916 till Falköping.

1916 - 1918
Gustaf Alfred Larsson, f. 1858-05-14 i Friel (R), död 1921-06-14 i Kyrkbyn ss 2, Arbrå (X).
Gift 1885 med Beata Johanna Boström, f. 1863 i Svärdsjö (W), död okänd.
Inflyttad i april 1915 från Falköping
Utflyttad i juli 1918 till Lidköping.
Efter mannens död utflyttade Beata Johanna med en 15-årig dotter i november 1921 till Nord-Amerika.

1918 - 1921
Erik Olof Lidman, f. 1890-12-21 i banvaktsstuga 234 Elofsgården, Björkäng (R), död 1971-12-20 i Moholms kvarn, Mo (R).
Son till banvakten Janne Lidman och hans hustru Anna Stina Andersson.
Gift 1918 med Anna Margareta Albertina Gustavsson, f. 1893 i Hjälstad (R), död 1983 i Brinken, Mo (R).
Inflyttad i augusti 1918 från banvaktsstuga 250 Motorp i Hova (R), där han från hösten 1917 haft sin första ordinarie banvaktstjänst.
Utflyttad i november 1921 till banvaktsstuga 229 Moholm (R), där han övertog banvaktstjänsten efter sin far.

1921 – 1923
Olof Arvid Ljungström, f. 1889-07-22 i Söderhamn, död 1971-03-26 i Barkeryd (F).
Gift 1914 med Helga Naëmi Johansson, f. 1885 i Järsnäs (F), död 1961 på pensionärshemmet i Barkeryd (F).
Inflyttad i april 1921 från Jönköping.
Utflyttad i juni 1923 till banvaktsstugan 668 Lättarp, Barkeryd (F).

Kilometertal

282,155

Nummer

231
139

Socken

Fägre

Kommun

Töreboda

Län

Västra Götaland
Skaraborg

Ändringsförslag till objektet Valla

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: aveeF7