Lämna ändringsförslag

Tranmyren

Banvaktsstuga, riven 1943
(Hällnäs)–Bastuträsk
220 Tranmyren okänt år (bör vara omkring 1928) med banvakten Nils Emil Sandgren och hans familj, från vänster sönerna Åke (1921-2000) som med tiden blev banmästare i Vännäs och Valdemar (1910-1980) som också blev banmästare (i Umeå) samt dottern Elsa Alice Vilhelmina (1924-1936) och hustrun Vilhelmina Johanna (1880-1966). Uppgift om stugans och personernas identitet är lämnade av Ulrik Almberg. Foto: Okänd.
220 Tranmyren med banvakten Sandgren på cykeldressin. Bilden som förmodligen är tagen vid samma tillfälle som den föregående är hämtad  från Facebookgruppen Bastuträsk i bilder - Nu & då. Foto: Okänd.

1872 års modell vänster. Brann 1943-09-13 ned till grunden genom en anlagd brand. Sex år senare erkände "Svarta Sally" Persson att hon tänt på sitt och makens hem. Uthuset stod kvar till 1977-78.

Markeringen på kartan nedan något osäker och avser det sannolika läget på stugtomten.

---------------------------------

Distriktschefen (V distriktet) tillskrev 1935-12-19 Kungl. Järnvägsstyrelsen angående försäljning av denna stuga och ytterligare två (192 Vindelälven och 582 Gråberg):

"Banvaktstugan nr. 220 Tranmyren och till denna hörande uthus äro byggda år 1893. Både stugan och uthuset äro uppförda på samma sätt som betr. nr. 192 Vindelälven.

(Ur beskrivningen av 192 Vindelälven: Stugan, som är av 1872 års modell, inrymmer en lägenhet om 1 rum (19 kvm) och kök (16 kvm). Den är uppförd av timmer och utvändigt beklädd med bräder och läkt. Uthuset inrymmer kostall, foderbod och vedbod. Det är uppfört med stomme av bjälkar och sparrar, med undantag betr. kostallet, som är uppfört av timmer, samt har utvändig panel och taktäckning i enlighet med stugan.)

Hyran är fastställd till 252 kronor per år.

Stugan har, sedan sträckindelningen för ett par år sedan ändrades och vakten med anledning därav utflyttade, bebotts av en krontorpare. Denne har emellertid enligt överenskommelse ej behövt erlägga mer än halv hyra mot villkor att hyresgästen skulle utföra erforderliga reparationer i lägenheten. Reparation av stugan blir ganska dyrbar, då förutom målning och tapetsering av hela lägenheten, även golven måste omläggas och samtliga fönster, vars bågar äro uppruttna, måste utbytas.

Kostallet är starkt angripet av röta och kan ej användas utan ombyggnad.

I övrigt äro byggnaderna i gott stånd, med undantag av rödfärgningen jämte utvändig målning, vilken behöver förnyas.

Samtliga härovan angivna banvaktstugor erfordras ej som bostäder för sträckvakt, arbetande vakt eller reservvakt. Banvaktstuguområdena anses ej heller bliva behövliga för något statens järnvägars ändamål, såvitt nu kan förutses.

Det är icke känt vad banvaktstugorna 192 och 220 jämte uthus kostat i uppförande, då någon redogörelse från byggnadstiden betr. denna linje ej finnes att tillgå, men torde byggnaderna ifråga för närvarande ej kunna uppföras billigare än c:a 8000 kronor vid vardera platsen."

Styrelsen bemyndigade distriktschefen att träffa avtal om försäljning av stugan med tomt om ca 5400 kvm för 1500 kr till Oscar Persson, Tranmyren.

Banvakter

1924 - 1929(?)
Nils Emil Sandgren, f. 1883-06-22 i Umeå lfs, död 1947-11-16 i Gubböle 2:29, Umeå lfs.
Gift 1906 med Vilhelmina Johanna Johansson, f. 1880-12-03 i Degerfors (AC), död 1966 i Gubböle 2:29, Umeå lfs.
Inflyttad i 1924 från Bastuträsk station, Norsjö.
Utflyttad härifrån ???, 1929 till Gubböle, Umeå lfs.

Kilometertal

960,639

Nummer

220

Socken

Norsjö

Kommun

Norsjö

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Tranmyren

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: kfYy9U