Hallanda - Kättilsbyn

Bandel 400:1

Län

Värmland
Västra Götaland
Älvsborg

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild