Lämna ändringsförslag

Bro över Nossan

Bro över vattendrag, kvar
Håkantorp–Vara–(Herrljunga)
Bro över Nossan invid Herrljunga omkring 1940. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Vattendraget Nossan korsas av järnvägslinjer på flera ställen, här avses bron strax väster om Herrljunga på banan mot Uddevalla.

Den gamla bron ersätts under våren 2022 av en nybyggd. Ur Trafikverkets handlingar hämtas följande:

"Järnvägbron över Nossan anlades i slutet av 1800-talet och 1937 genomfördes en omfattande ombyggnad ... Bron har förutom landfästen på bank på vardera sidan om Nossan fyra mellanstöd ... Bron är ca 36 m lång och består av värnbalkar vilande på stöd av betong. Brospannet består av balkar av valsat stål och på dessa ligger syllar och räl, samt en gångbana ...

Stöden är anlagda med betongplintar till fast botten (berg eller sten). På plintarna har anlagts en grundbalk. Stöden består av den gamla stålkonstruktionen som gjutits in i armerad betong. Stöden är ca 7 m höga, från markytan till nedsida av överliggande stålbalk."

När detta skrevs var det inte klart hur den nya bron skulle utformas. Antingen görs den lika lång som bron den ersätter, dvs 36 meter eller också med en längd av 43 meter, två mellanstöd blir det vilken modell man än bestämmer sig för.

Socken

Herrljunga

Kommun

Herrljunga

Län

Västra Götaland
Älvsborg

Ändringsförslag till objektet Bro över Nossan

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ethOWa