Lämna ändringsförslag

Råda

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1978
(Hagfors)–Sjögränd–Björndalsbron–Munkfors
Årås, sedermera Råda station omkring 1894. Stationshuset är byggnaden med en ljus markis mitt i bilden. Till höger syns (bättre på delförstoringen) ändpunkten för en linbana tvärs över älven till Årås sulfitfabrik. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Årås station omkring 1894, delförstoring av föregående bild, som visar ändpunkten av en linbana som sträckte sig tvärs över älven till Årås sulfitbabrik. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Årås station omkring 1894, delförstoring av den första bilden visar stationshuset, ett litet avträde till vänster och ett uthus till höger. En lång trappa leder ned till spåren och en ännu mycket längre bro förbinder älvens nivå med bangården. Det stora timmeravlägget dominerar bilden. Foto: Okänd.
Årås station, norra bangårdsänden syns på denna bild som framför allt visar Årås sulfitfabrik, byggd 1894 och förstörd i en brand 1914. Foto: David Otto Holmqvist.
Råda station under tidigt 1960-tal. Huset är i ursprungligt utförande, endast den lilla utbyggnaden på taket har tillkommit. Foto: Björn Elthammar.
Råda station, det stora godsmagasinet den 28 juli 1986. Det har varit dubbelt så stort men avkortades någon gång mellan 1961 och 1972. Före år 2000 togs det bort helt. Foto: Peter Berggren.

1894 - 1974.

Stationsnamnet ska ursprungligen ha varit Årås, men Järnvägsdata nämner inget om ett tidigare namn.

Sidobana åt sydväst 2,4 kilometer till Krakeruds kraftverk. Kraftverkets ägare Uddeholms AB svarade 1947 på fråga från järnvägsbolaget, att man inte hade något att erinra mot att växeln för Krakerudsspåret togs bort.

Kilometertal

72,24

Signatur

Socken

Norra Råda

Kommun

Hagfors

Län

Värmland

Ändringsförslag till objektet Råda

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Wwk9s7