Lämna ändringsförslag

By hp

Hållplats, okänt om byggnad finns/funnits, riven
(Hagfors)–Sjögränd–Björndalsbron–Munkfors

Hållplats 1922 - 1959 (- 1964).

Enligt NKlJ cirkulär 86/1959: "Gamla hållplatsen vid By har flyttats c:a 400 m norrut till km 80+400. Denna hållplats benämnes By norra och tages i bruk fr.o.m. tåg 6 den 7 december 1959. ..."

Läget framgår inte av någon tillgänglig karta. Markeringen på kartan här nedan är därför inlagd efter kilometermätningen och med hänsyn tagen till vägnät och bebyggelse.

Kilometertal

80,69

Socken

Norra Råda

Kommun

Hagfors

Län

Värmland

Ändringsförslag till objektet By hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: g27Gfh