Lämna ändringsförslag

Järnboås

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2019
(Gyttorp)–Striberg–(Bredsjö)
Järnboås station den 26 juni 1973. Dörren till tågexpeditionen skall snart stängas för gott. Om några dagar avbemannas Järnboås och inga tåg ska längre vinkas av här.  Foto: Jöran Johansson.
Järnboås station, infarten från söder den 24 juni 1973. Foto: Jöran Johansson.
Järnboås station den 24 juni 1973. Nere vid bron över Rastälven låg detta lilla pumphus för vattenuppfordring till vattentornet. Foto: Jöran Johansson.
Järnboås station, infarten söderifrån den 25 juni 1973. Taket på vattentornet var i dåligt skick men har sedermera gjorts i ordning. Foto: Jöran Johansson.
Järnboås station den 2 februari 1974. Utfarten mot söder med det gamla vattentornet.  Foto: Jöran Johansson.
Järnboås station den 2 september 2014. Mycket litet har ändrats på 40 år. Järnvägen är förstås borta sedan länge, men stationshuset är glädjande väl bevarat. Lite rekvisita bidrar till bevarandet av järnvägsmiljön. Foto: Jöran Johansson.
Järnboås station den 2 september 2014. En stump smalspår har lagts ut vid den gamla perrongen och ett par trallor har placerats därpå. Foto: Jöran Johansson.
Järnboås station den 2 september 2014. Även godsmagasinet är bevarat i fint skick, liksom den stensatta lastkajen. Foto: Jöran Johansson.
Järnboås station den 3 augusti 2015. Byggnaden är helt oförändrad! Foto: Bengt Gustavsson.
Järnboås station den 3 augusti 2015. Lägg märke till det vackra skiffertaket. Foto: Bengt Gustavsson.
Järnboås station den 3 augusti 2015. Ett fint godsmagasin är bevarat och utgör ett värdefullt bidrag till järnvägsmiljön. Foto: Bengt Gustavsson.
Järnboås station den 3 augusti 2015. Det bevarade vattentornet är också ett fint inslag i miljön kring den gamla stationen.  Foto: Bengt Gustavsson.

Kilometertal

45

Signatur

Jå/Jbås

Socken

Järnboås

Kommun

Nora

Län

Örebro

Ändringsförslag till objektet Järnboås

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 4TÖmGn