Lämna ändringsförslag

Sandlyckan hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad
Göteborg Säröbanan–Särö
Sandlyckan hållplats, bilden är tagen efter flyttningen 1924. En bild som uppenbarligen är tagen vid samma tillfälle finns i Svenska Järnvägsföreningens 50-årsskrift 1926. Tåget är på väg söderut. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Av boken Säröbanan av Nils Rosengren m.fl. 2005 framgår att hållplatsen tillkom 1911 och från början låg ett hundratal meter längre norrut. Den flyttades 1924 till korsningen med Särövägen för att det inte skulle behövas särskild bevakning vid denna. Det anlades en plattform före korsningen och en efter. Från början gjorde tågen uppehåll före korsningen, men efter att den försetts med ljussignaler gjordes uppehållen efter korsningen.

Bilden ovan visar att hållplatsbyggnaden ligger söder om vägövergången. Så ser det också ut på den häradsekonomiska kartan från 1919-1925, men på flyg-/satellitbilder på www.kartbild.com 1963 och 1971 kan man se att byggnaden ligger norr om övergången. Den har alltså flyttats någon gång, men när så skedde är inte känt.

Kilometertal

17,9

Socken

Släp

Kommun

Kungsbacka

Län

Halland

Ändringsförslag till objektet Sandlyckan hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: J7ÅKSM