Lämna ändringsförslag

Grusgropsväxeln

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
Göteborg Säröbanan–Särö
Hovås grustag omkring 1902. Gruset fördes för hand fram med tippvagnar av decauvilletyp till en lastbrygga varifrån det stjälps ned i grustågets flakvagnar. Ett stycke ned efter spåret finns en "vattentorn" av timmer.  Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Hovås grustag omkring 1902. En tippvagn är på väg nedför den branta lutningen med två man "ombord" för att bromsa fordonet. Ett ånglok står vid vattencisternen. Foto: Okänd.
Grusgropen i Hovås 1909. Bilden visar inte bara hur lastning av grusvagnar gick till utan också hur undermåligt arbetarskyddet var, ett förfärande exempel. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

F.d. Hovås grustag.

Från den punkt som den vänstra markeringen på kartan nedan visar gick ett omkring 1,4 kilometer långt spår ut åt nordost. Den högra markeringen visar den ungefärliga ändpunkten.

Grustagningen upphörde på 1930-talet och spåret revs någon gång efter 1937.

Kilometertal

9,1

Socken

Askim

Kommun

Göteborg

Län

Västra Götaland
Göteborgs och Bohus

Ändringsförslag till objektet Grusgropsväxeln

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 04jY3l