Geografiska gränsen–Narvik

Bandel 5:1

Spårvidd

1435

Anmärkningar

Fortsättning på bandel 5 (Kiruna)-Vassijaure/Riksgränsen in i Norge