Lämna ändringsförslag

Gävle norra

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1907–1908
Gävle norra–Nynäs
Gävle station, senare Gävle Norra, illustration i Illustrerad Tidning nr 39, 1859. Foto: Okänd.
Gävle - Dala järnvägs ursprungliga station belägen på Alderholmen. Bilden - från Järnvägsmuseet - visar en oljemålning av Albert Blombergsson. Var tavlan i original finns är obekant. Foto: Okänd.
Gävle norra station 1908, samma år som byggnaden revs. Bilden kommer från Järnvägsmuseet som i tillhörande bildtext uppger: "Längst till vänster hotell Fenix. Stationshuset, mittpartiet i bottenvåningen till väster biträdes överliggningsrum, en trappa upp stinsbostad. Vänstra flygeln på bottenvåningen fördsexpedition (vad menas?), en trappa upp maskiningenjörsexpedition. Högra flygeln är sedan många år omöjlig att använda som bostad." Foto: Okänd.

Ursprungligen Gävle (Gefle), från 1875-09-06 Gefle Norra.

1877-11-15 flyttades all persontrafik till den nyanlagda Gefle (senare Gävle C). Linjen från Gävle Norra var ca 500 m längre än den nya från Gävle C.

Läget på kartan nedan är något ungefärligt.

Kilometertal

1,7
-c0,5

Socken

Gävle

Kommun

Gävle

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Gävle norra

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÄcY7fL