Lämna ändringsförslag

Norra Valbo

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1980 se anm.
Gävle–Hagaström–(Storvik)
Valbo station omkring 1900. Stationshuset är försedd med en veranda, något som måste vara mycket ovanligt eller rent av unikt. Från vänster stationskarl Per Gustaf Åsbrink (1871-1955), stationskarlsförman Karl Axel Hammarberg (1870-1947), okänd yngling samt stationsinspektor Karl Petter Blomqvist (1834-1912).  Foto: Okänd.

Öppnad som station 1866, till 1875 benämnd Lund, därefter till 1950 Valbo. Uppgick då i Norra Valbo station som nedlades 1965-1967.

Enligt GDJ minnesskrift om järnvägen 1855-1908 flyttades en av de ursprungliga stationerna, nämligen Bäck, år 1866 till Valbo.

En tidningsartikel 1950 avhandlar en förestående planläggning av stadsdelen Öster i Gävle och där framgår bland annat att efter den svåra branden 1869 ditflyttades ett utrangerat stationshus från Valbo. Byggnaden fanns kvar 1950 som bostadshus och låg i korsningen Ruddammsgatan och Hospitalsgatan. Byggnaden har senare rivits.

Stationen i Valbo hade öppnats 1866 och det kan tyckas märkligt att det första stationshuset efter endast tre år skulle ha "utrangerats". Kanske finns svaret i den omständigheten att Bäcks station som öppnats 1857 flyttades 1866 till den nyöppnade Valbo station och att det således kan ha varit Bäcks gamla stationshus som flyttades till Gävle.

I en tidningsartikel (Gefle Dagblad 1971-07-28) uppges stationshuset vara rivet. Hur stämmer det med uppgiften att byggnaden revs 1980?

Kilometertal

8,97

Signatur

Nvl

Socken

Valbo

Kommun

Gävle

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Norra Valbo

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: clt3ku