Gävle godsbangård–Nynäs

Bandel 181:2

Spårvidd

1435