Lämna ändringsförslag

Lappberg

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, riven 1985
(Gällivare)–Råtsi–Kiruna
314 Lappberg kombinerade stations- och banvaktsstuga, troligen är bilden tagen på 1910-talet. Foto: T. Dahllöf.
473-474 Lappberg, tillika stationshus från 1917, okänt år. Foto: SJ.
Lappberg station den 17 augusti 2008. På denna bild kan vi se samtliga kvarvarande byggnader, den f.d. transformatorstationen och bostadshuset samt närmast fotografen det s.k. teknikhuset. Foto: Patrik Hansson.
Lappberg station 1914, hus 9 när det var alldeles nybyggt. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Borg Mesch.
Lappberg, bostadshuset (hus 9) den 17 augusti 2008.  Huset verkar helt övergivet, så vad som kommer att hända med det är inte svårt att räkna ut. Foto: Patrik Hansson.
Lappberg, bostadshuset (hus 9 ), eller boställshus som var den äldre benämningen. Foto: Patrik Hansson.
Lappberg station den 8 november 1919. Till vänster ligger hus 9, som vi kan se på flera bilder här intill, och till höger uthuset som hörde till den kombinerade banvaktsstugan/stationshuset. Tegelbyggnaden i mitten, hus 23, byggdes som kopplingsstation för kraftledningen Porjus - Kiruna - Vassijaure. När banan söder om Kiruna elektrifierades (1920-22) byggdes stationen ut/om till transformatorstation. Den avvecklades senare när sträckan omformarmatades från Gällivare och Kiruna. Huset har aldrig varit omformarstation (Peter Berggren). Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Lappberg den 22 maj 2010 med den katedralliknande tegelbyggnaden, som här tjänat ut som transformatorstation. Till vänster ligger bostadshus 9A. Senare på sommaren 2010 revs transformatorstationen och förmodligen samtidigt revs bostadshuset. Foto: Peter Berggren.

Militärmötesplats, i vart fall betecknad så 1936.

Ursprungligen betecknad mötesplats. Första stationshuset som låg på den västra sidan av järnvägen revs 1917, då dubbla banvaktsstugan 473-474 på motsatta sidan banan blev stationshus i stället.

Till år 2010 fanns f.d. transformatorstationen och ett teknikhus kvar, liksom ett bostadshus (hus 9 ) beläget 45 m norr den plats där stationshuset legat. Transformatorstationen revs på sommaren 2010.

Kilometertal

1380,405

Signatur

Lab

Nummer

473-474
314

Socken

Gällivare

Kommun

Gällivare

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Lappberg

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: FLcpyB