Lämna ändringsförslag

Håmojokk

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven före 2001
(Gällivare)–Råtsi–Kiruna
Håmojåkk station i augusti 1957. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Håmojokk station, bilden anges visa ett i boställshus vid Håmojokk (Risbäck) station den 31 oktober 1919. Men stämmer den uppgiften? En samtida spårplan upptar inget sådant hus och något behov av ett stort personalbostadshus vid denna obetydliga ödemarksstation kan knappast ha funnits. Bilden från Sveriges Järnvägsmuseum.

 Foto: Okänd.
Håmojåkk station efter 1940. Bortom stationshuset skymtar banförmansstugan 461F. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Håmojåkk station den 11 augusti 2011. Den kvarvarande transformatorstationen framträder mot dramatiskt mörka moln. Foto: Mikael Lundberg.

Till 1939 hette stationen Risbäck, Rb. Det nya namnet stavades 1939-1940 Håmojokk och därefter Håmojåkk.

Enkel stationsstuga från början. Nytt stationshus 1910. Ej kvar 2001.

Omformarbyggnaden kvar augusti 2011.

Koordinaterna osäkra.

Kilometertal

1345,930

Signatur

Håk

Nummer

-

Socken

Gällivare

Kommun

Gällivare

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Håmojokk

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 3JÅ7oö