Lämna ändringsförslag

Håmojokk

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven före 2001
(Gällivare)–Råtsi–Kiruna
Håmojåkk station i augusti 1957. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Håmojokk station 1919, bilden uppges visa ett bostadshus beläget på den södra sidan av järnvägen mittför transformatorstationen. Det fanns ett bostadshus där men det var ett mindre hus med gaveln mot banan. Mer troligt låg detta hus cirka 50 meter längre västerut där det enligt flygbild från 1963 fanns en byggnad med långsidan mot banan. Bilden från Sveriges Järnvägsmuseum.
 Foto: Okänd.
Håmojåkk station efter 1940. Bortom stationshuset skymtar banförmansstugan 461F. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Håmojåkk station den 11 augusti 2011. Den kvarvarande transformatorstationen framträder mot dramatiskt mörka moln. Foto: Mikael Lundberg.

Till 1939 hette stationen Risbäck, Rb. Det nya namnet stavades 1939-1940 Håmojokk och därefter Håmojåkk. På en skylt 2015 står dock Håmojokk.

Enkel stationsstuga från början. Nytt stationshus 1910. Ej kvar 2001.

Transformatorbyggnaden fanns kvar 2015. På väggen mot banan, där tidigare funnits en sidobyggnad med entré, sitter en utsmyckning i smide som bildar årtalet 1913, det bör vara då byggnaden stod färdig. Det är den enda kvarvarande transformator/omformarbyggnaden söder om Kiruna.

Kilometertal

1345,930

Signatur

Håk

Nummer

-

Socken

Gällivare

Kommun

Gällivare

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Håmojokk

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: orJgeL