Lämna ändringsförslag

Bro Kaitumälven

Bro över vattendrag, kvar 2022
(Gällivare)–Råtsi–Kiruna
Broarna över Kaitumälven, mot söder. Bilden tagen den 8 juli 2009. Foto: Patrik Hansson.
Broarna över Kaitumälven omedelbart söder om Kaitums hållplats. Foto mot söder den 8 juli 2009. I bakgrunden syns den stora grusåsen som levererat stora mängder ballastmaterial till Malmbanan. Foto: Patrik Hansson.
Broarna vid Kaitum den 3 september 2012, fotoriktning norrut. Den gamla järnvägsbron till höger är effektivt avspärrad. Berget i bakgrunden är det vindkraftverksöverströdda Sjisjka. Till höger ligger en byggnad som rimligen har något med järnvägen att göra, men vad? Foto: Peter Berggren.
Broarna vid Kaitum den 3 september 2012, strax söder om dessa ligger den här byggnaden. Det vore intressant att veta vad den haft för funktion. Nog har den haft med järnvägen att göra? Foto: Peter Berggren.

Den gamla bron med tre spann av fackverk, stående parabeltyp, 3 x 27 m, byggd av Göteborgs Mek. Verkstad 1900, ligger kvar öster om den nya betongtrågsbron.

Koordinaterna avser mitten av den nya bron.

Socken

Gällivare

Kommun

Gällivare

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Bro Kaitumälven

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: l4åpÄT