Lämna ändringsförslag

Kalixfors

Banvaktsstuga, riven 1970-talet
(Gällivare)–Råtsi–Kiruna

Denna stuga ingår inte i första nummerserien. Den ska enligt en uppgiftslämnare ha funnits före 1917 men saknas på en spårplan från 1919.

1929 användes den gamla baracken nr 25 från byggnadstiden som bostad för en extra banvakt men var så bristfällig att det inte ansågs ekonomiskt lönande att vidare underhålla den. I stället föreslog distriktschefen att en banvaktsstuga som genom ändringar i banbevakningsindelningen blivit överflödig skulle flyttas hit som ersättning för baracken. Den stuga som avsågs flyttas var 533 Tunneln på linjen Björkliden - Kopparåsen.

Huruvida flyttningen kom till stånd är obekant, men det finns anledning att tro att denna stuga är identisk med den hitflyttade stugan nr 533. Den skulle då inte ha tillkommit förrän tidigast 1930.

Läget är inte klarlagt.

Kilometertal

1399

Nummer

481F
-

Socken

Jukkasjärvi

Kommun

Kiruna

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Kalixfors

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÅTmHR2