Lämna ändringsförslag

Rendalen

Banvaktsstuga, kvar 2022
(Gällivare)–Råtsi–Kiruna

Skrivelse 1937-06-08 från distriktschefen (V distriktet) till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktsstugan nr 487 Rendalen å linjen Lappberg - Gäddmyr.

Anbud har hit ingivits å köp av banvaktsstugan nr 476, benämnd Rendalen, å linjen Lappberg - Gäddmyr med till densamma hörande uthus, brunn och tomt om cirka 4100 kvm. Anbudsgivaren, herr Olof Andersson Saittun i Lappberg, vilken erbjuder sig betala 1.500 kronor för ifrågavarande fastighet jämte uthus och tomtmark, ämnar använda fastigheten som eget hem.

Å närlagda ritning, märkt 19 bansektionen nr 885, har med gröna begränsningslinjer angivits det område försäljningen avser. Stugan, som är utförd av timmer, uppfördes år 1902 och reparerades år 1933 samt befinner sig i gott skick.* Även uthuset, som bl.a. inrymmer kostall och foderbod, är ävenledes i gott skick.

Fastigheten har stått outnyttjad under de senaste åren, och för statens järnvägar föreligger intet behov av densammma. På grund av dess läge kan den ej heller lämpligen utnyttjas som turistförläggning. Det synes förmånligast att även sälja tomten, enär denna är tämligen värdelös och statens järnvägar ej kunna vidare få något behov av densamma. Det erbjudna priset synes därför kunna godtagas under förutsättning att köparen förpliktigar sig medgiva statens järnvägar rätt att framgent hava nuvarande snöskärmar kvarstående å området och att vid behov underhålla eller utbyta desamma.

I anslutning till vad ovan anförts får jag hemställa om bemyndigande att träffa preliminärt avtal rörade försäljning av ifrågavarande fastighet på de villkor, som framgå av bilagda förslag till köpeavtal."

*) Blyertsanteckning: 1 rum och kök. 24,8 kvm resp. 17,4 kvm. Källare i grunden.

Domänverket förklarade sig efter förfrågan inte önska förvärva stugan.

Kilometertal

1386,810

Nummer

476

Socken

Gällivare

Kommun

Gällivare

Län

Norrbotten

Byggd

1902

Ändringsförslag till objektet Rendalen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ENÖUk2