Fryksta–Lyckan

Bandel 304

Län

Värmland

Spårvidd

1099

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1849-1856

Anmärkningar

Frykstads järnväg