Lämna ändringsförslag

Arboga

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2019, se anm
Frövi Vanneboda–Arboga–Valskog–Köping
Arboga hamnstation efter 1857 med det första stationshuset. Det som ser ut som en liten banhall är förmodligen inte en sådan, då det inte nämns någon banhall i Arboga i den uttömmande artikeln om Sveriges 32 banhallar i årsboken Spår 1993. När bilden är tagen är okänt men den verkar mycket tidig. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Arboga station, första stationshuset vid hamnen som stod färdigt till banans invigning 1857. Byggnaden fick senare funktion som hamnkontor. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Arboga station, tredje stationshuset, sannolikt byggt 1867. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Arboga station, fjärde stationshuset, byggt 1897. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Arboga station, femte stationshuset, byggt 1962. Bilden tagen till invigningen. I bakgrunden ses stationshus nr 4. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Arboga station, senaste versionen, bild okänt år på 2000-talet. Den kommer från Sturestadens Fastighets AB. Foto: Okänd.

Enligt en uppsats i tidskriften Tåg nr 8 1977 har här funnits inte mindre än sex stationshus, varav tre fortfarande finns kvar. Ett sammandrag har publicerats 2021 i Postvagnen varav en del återges här.

Från 1857, då KHJ:s del Örebro - Arboga invigdes, och cirka tio år framåt, fanns ett stationshus vid Arboga hamn (I) och ett vid den övre bangården, Arboga norra (II).

1867 öppnades bandelen Arboga - Köping, och sannolikt togs det året ett nytt stationshus (III) i bruk, samtidigt som hamnstationen blev hamnkontor och norra stationen degraderades till fraktgodshus.

Nästa stationshus var färdigt 1897 (IV) och blev alltså det fjärde i Arboga.

Stationshuset användes till 1962 då det ersattes av en ny enplansbyggnad med vidbyggt godsmagasin (V).

1990-talet tillkom så det hittills nyaste (VI) vilket tillsammans med IV och V finns kvar 2021.

På kartan nedan ses det senaste stationshuset (VI) längst till vänster. De övriga nedifrån och uppåt är i ordning I, V, IV och III. Stationshuset II bör ha legat någonstans där senare IV och V byggdes.

Kilometertal

329,141

Signatur

Arb

Socken

Arboga

Kommun

Arboga

Län

Västmanland

Ändringsförslag till objektet Arboga

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: TÄÖsjö