Lämna ändringsförslag

Limkullens grusgrop

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Filipstad)–Finnshyttan–Nordmark–Geijersholm–Hagfors
Limkullens kalkbrott, ritning över sidospåret från NKlJ huvudlinje in i själva brottet. Hämtad från Facebookgruppen om NKlJ den 14 augusti 2023, inlagd där av Peter Berggren.
Limkullens kalkbruk, informationsskylt på platsen för anslutningsväxeln. Bilden hämtad från Facebookgruppen om NKlJ den 14 augusti 2023. Foto: Ola Almquist.

I Järnvägsdata saknas Limkullens kalkbrott, däremot finns Limkullens grusgrop på denna plats (åtminstone ungefärligen) med uppgifterna att den tillkommit före 1915, är riven och att spåret dragits fram till Nordmarks station. I övrigt är inga uppgifter om grusgropen kända. Fråga är således om dessa två verksamheter existerat eller om det skett en sammanblandning, kanske bara en felskrivning? Till dess säkrare uppgifter föreligger behandlas båda som ett objekt.

Markeringen på kartan nedan visar anslutningsväxelns läge i linjen, varifrån ett ca 500 m långt spår gick ut mot sydväst till Limkullens kalkbrott.

Socken

Nordmark

Kommun

Filipstad

Län

Värmland

Ändringsförslag till objektet Limkullens grusgrop

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: OhEfIw