Lämna ändringsförslag

Skärlöv

Banvaktsstuga, riven cirka 1913
(Färjestaden)–Mörbylånga–Ottenby
Banvaktsstugan i Skärlöv låg på den här trekantiga tomten. Det är lätt att se exakt var den låg trots att det är mycket länge sedan den försvann härifrån. Man kan också se att markytan kring stuggrunden är lite grönare än runt omkring (jo, det är faktiskt en färgbild!). Förmodligen hann banvakterna under den korta tid stugan var i bruk tillföra lite jord till den i övrigt karga marken. Bilden är en flygbild hämtad 2018 från www.hitta.se. När den är tagen är inte känt men sannolikt efter år 2000.
Banvaktsstugan Skärlöv 2018. En informationstavla på platsen ger den rastande vandraren tips om flera besöksmål på vägen till Ottenby. Banvallen är på ett flertal sträckor, bl.a. här förbi, omgjord till vandrings- och cykelled.  Foto: Sven Olof Muhr.
Skärlöv banvaktsstuga den 3 november 2018. Alvaret är förvisso mycket lämplig mark för bevarande av gamla husgrunder, men nog verkar det som om "någon" ansträngt sig för att hålla platsen i extra gott skick. Mycket lovvärt! Foto: Sven Olof Muhr.
Skärlöv banvaktsstuga eller åtminstone den kvarlämnade grunden till stugan den 3 november 2018. Vid horisonten, något till vänster om mitten, syns Skärlövs station som en ljus fläck. Foto: Sven Olof Muhr.
Skärlöv banvaktsstuga den 3 november 2018. Närmast ligger grunden efter ett uthus. längre bort grunden efter stugan. Foto: Sven Olof Muhr.
Skärlöv banvaktsstuga den 3 november 2018. Stuggrunden och bakom den resterna av en helt ovanpå marken byggd källare. Foto: Sven Olof Muhr.
Skärlöv banvaktsstuga den 3 november 2018. Någon jordkällare kunde det inte bli fråga om här, så den fick byggas helt ovanpå marken. Foto: Sven Olof Muhr.

Den här stugan (på banans norra sida) finns med på generalstabskartan 1910 men är i övrigt okänd för mig. Rimligen bör den dock ha haft med den nybyggda järnvägen att göra, det kan knappast vara en tillfällighet att den på det i övrigt obebyggda Alvaret ligger direkt intill banan. Kanske fanns det från början onödigt många banvaktsstugor uppförda.

En titt i kyrkböckerna för Hulterstad visar att det funnits en banvaktsstuga under Skärlöv och det måste rimligtvis vara denna. Under knappt fyra år, bodde här tre banvakter, men sedan Ljungström flyttat försvinner stugan ur längderna och ingen banvakt flyttar in till Skärlöv över huvud taget.

Så frågan kvarstår: Vad hände med stugan? Rönte den samma öde som den närmaste stugan västerut, Penåsa, vilken flyttades bort 1913?

Banvakter

1910 - 1911
Karl Ossian (Svensson) Henriksson, f. 1881-03-20 i Hjorted (H), död 1975-03-06 i Näsby, Ottenby i Ås (H).
Gift 1909 med sin kusin Ester Sofia Svensson, f. 1891 i Hjorted (H), död 1982 på Mörbylånga sjukhem, Mörbylånga, kyrkobokförd i Ås (H).
Inflyttad i februari 1910 från Alseda (F), hustrun i mars 1910 från Hjorted (H).
Utflyttad i januari 1911 till Gräsgård (H).
Blev senare stationsföreståndare i Resmo, Vickleby och Ottenby.

1911 - 1911
Johan Emil (Jonsson) Andersson, f. 1881-07-11 i Varnhem (R), död 1965-05-09 i Lindby Tall, Gärdslösa (H).
Gift 1910 med Hildur Karolina Rosén, f. 1889 i Ås (H), död 1985 i Kalmar.
Inflyttad i februari 1911 från Ås (H).
Utflyttad i november 1911 till Gräsgård (H).

1912 - 1913
Karl Edvard Andersson Ljungström, f. 1876-06-22 i Ljungby (H), död 1943-09-28 i Järnvägsstationen, Skärlöv.
Gift 1910 med Jenny Sofia Augustsson, f. 1889 i Gräsgärde (H), död 1970 i Skärlöv.
Inflyttad i april 1912 från Gräsgärde (H).
Utflyttad i december 1913 till Kastlösa (H).

Kilometertal

c33,3

Socken

Hulterstad

Kommun

Mörbylånga

Län

Kalmar

Byggd

1910

Ändringsförslag till objektet Skärlöv

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: AHäueX