Lämna ändringsförslag

Hjärtsäter

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1960, se anm
(Färgelanda)–(Bäckefors)
Hjärtsäter station någon gång mellan 1900 och 1910. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Ur skrivelse till distriktschefen (II distriktet) 1960-02-02 från baningenjöran J. Ståhle vid 9 bansektionen:

Ang. Hjärtsäter, försäljning av stationshuset för rivning och bortforsling.

Lägenheten i stationshuset i Hjärtsäter är outhyrd. Stationshuset är i mycket bristfälligt skick. Med tanke på nedläggning av banan har några reparationer icke utförts de senaste åren. Bl.a. läcker yttertaket. Om huset skall bebos och icke helt förstöras måste taket helt läggas om.

Trafiken vid hållplatsen är förnärvarande mycket ringa. En hållplatskur har placerats på stationsplan för att slippa öppna och stänga väntsalen morgon och kväll.

Härmed anhålles om Distriktschefens bemyndigande att få försälja stationshuset till rivning och bortforsling.

Det begärda bemyndigandet erhölls med vändande post, varpå byggnaden med tillhörande uthus och jordkällare såldes till Arvid Johansson i Hultane, Renland för 1500 kronor. I avtalet ingick en klausul att jordkällaren skulle rivas innan rivningen av övriga byggnader påbörjades. (Skall man gissa att den grundade sig på dåliga erfarenheter, genom att om jordkällaren revs sist var det lätt att den förblev oriven, då det bara återstod en kostnad och inget material som kunde tillvaratas?) Arbetet skulle vara slutfört senast den 15 juli 1960.

Kilometertal

35,149

Signatur

Hjä

Socken

Färgelanda

Kommun

Färgelanda

Län

Västra Götaland

Ändringsförslag till objektet Hjärtsäter

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: nWkjqA