Lämna ändringsförslag

Norsbo hpr

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Falun)–(Repbäcken)–(Björbo)
Norsbo hållplats okänt år. Bilden är hämtad från Norsbo - Hinsnorets Bystugeförenings webbplats.

 Foto: Okänd.

Hållplats för rälsbussar 1940-talet - 1960.

På Norsbo - Hinsnorets Bystugeförenings webbplats kan man läsa om hållplatsen:

"Järnvägsanhalten i Norsbo bestod av en enkel träperrong med s.k. plåtstins – en reflexförsedd rund plåtskiva som påstigande vred om för stopp. Anhalten låg först i närheten av den gamla vägen genom byn men flyttades efter några år västerut till området där en informationstavla nu är placerad. Anhalten kompletterades med en enkel träkur med väggfasta bänkar.

Norsboborna fick tidigare under 1900-talet sin post genom ett postombud som hämtade och lämnade post vid järnvägsstationen längs Bergslagsbanan i Hinsnoret. Från och med 1944 kom posten i stället med ”Björbotåget”. Väntkuren försågs därför med postens gula låda och ett väggskåp för ankommande post. Hushållen turades om en vecka i taget att handha bestyret med ankommande och avgående post. Så skedde fram till 1 september 1959 då området fick lantbrevbäring.

Järnvägen Falun – Björbo lades ner 29 maj 1960 varefter markägare efter järnvägen erbjöds att köpa in marken längs sin fastighet. Många av de som bor längs den gamla järnvägen har köpt den del av marken som löpte längs fastigheten.

På kartan nedan visas sannolikt läget efter att hållplatsen flyttats ett stycke västerut. (Bekräftelse/rättelse önskas).

Kilometertal

8.3
8,1

Signatur

Nrsb

Socken

Aspeboda

Kommun

Falu

Län

Dalarna
Kopparberg

Ändringsförslag till objektet Norsbo hpr

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: väSaTS