Lämna ändringsförslag

Prinsfors hp

Hållplats, okänt om byggnad finns/funnits, riven
(Falköping/Ranten)–Vartofta–Jönköping C
Prinsfors hållplats, informationstavla uppsatt på den bevarade banvaktsstugan 642 Prinsfors. Hållplatsen ska enligt det ursprungliga beslutet ha legat ca 130 m öster om vägövergången (vänster på bilden). Det är inte känt om den senare flyttades närmare vägen, men så kan mycket väl ha varit fallet. Bilden tagen den 17 augusti 2014. Foto: Jörgen Sjöblom.

1929 - 1958.

Uppgifterna om på vilken sida av banan hållplatsen legat går isär, förmodligen har den haft olika lägen vid olika tidpunkter.

Enligt Järnvägsdata låg hållplatsen på norra sidan av järnvägen. Den informationstavla som finns uppsatt på platsen (se bild nedan) visar att det ursprungligen fanns en träplattform på norra sidan, medan det åtminstone på 1940-50-talen fanns en väntkur på den södra. Det är svårt att föreställa sig att plattform och väntkur skulle ha legat på olika sidor av spåret samtidigt. Den ekonomiska kartan 1954 visar ett läge på den södra sidan. Koordinaterna visar på det tidigare läget.

Även kilometeruppgiften varierar. Enligt Kungl. Järnvägsstyrelsens skrivelser om den nyinrättade hållplatsen borde den av tekniska skäl förläggas ca 130 m öster om vägövergången, dvs vid km 57,692 där en kortare träplattform skulle anordnas. Detta läge blev också styrelsens beslut. Det är sannolikt att hållplatsen senare fått ett läge vid km 57,568, dvs omedelbart öster om vägövergången. "Hållplatskur torde för närvarande icke behöva uppföras."

Kilometertal

57,692

Signatur

Pfs

Socken

Bankeryd

Kommun

Jönköping

Län

Jönköping

Ändringsförslag till objektet Prinsfors hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: qlOÅXu