Lämna ändringsförslag

Prinsfors hp

Hållplats, okänt om byggnad finns/funnits, riven 1960, se anm
(Falköping/Ranten)–Vartofta–Jönköping C
Prinsfors hållplats, informationstavla uppsatt på den bevarade banvaktsstugan 642 Prinsfors. Hållplatsen ska enligt det ursprungliga beslutet ha legat ca 130 m öster om vägövergången (vänster på bilden). Det är inte känt om den senare flyttades närmare vägen, men så kan mycket väl ha varit fallet. Bilden tagen den 17 augusti 2014. Foto: Jörgen Sjöblom.

1929 - 1958.

Uppgifterna om på vilken sida av banan hållplatsen legat går isär, förmodligen har den haft olika lägen vid olika tidpunkter.

Enligt Järnvägsdata låg hållplatsen på norra sidan av järnvägen. Den informationstavla som finns uppsatt på platsen (se bild nedan) visar att det ursprungligen fanns en träplattform på norra sidan, medan det åtminstone på 1940-50-talen fanns en väntkur på den södra. Troligen låg hållplatsen på den norra sidan av järnvägen från 1929 tills en hållplatsstuga uppfördes (beslut och anvisning av medel för byggande av stuga och plattform i maj 1938).

Även kilometeruppgiften varierar. Enligt Kungl. Järnvägsstyrelsens skrivelser om den nyinrättade hållplatsen borde den av tekniska skäl förläggas ca 130 m öster om vägövergången, dvs vid km 57,692 där en kortare träplattform skulle anordnas. Detta läge blev också styrelsens beslut. Det är sannolikt att hållplatsen senare fått ett läge vid km 57,568, dvs omedelbart öster om vägövergången. "Hållplatskur torde för närvarande icke behöva uppföras."

Kanske klarnar bilden sedan ett dokument om en hållplatsstuga framkommit. Av denna framgår att Statens järnvägar i maj 1938 fått länsstyrelsens tillstånd att trots bestämmelserna i lagen om allmänna vägar, uppföra en hållplatsstuga invid korsningen mellan järnvägen och allmänna vägen mellan Jönköping och Backamo "å banvaktsstugu-tomten vid Prinsfors". En fristående tvättstuga fick tas bort och ersättas av en inbyggd i uthuset. Hållplatsstugan skulle uppföras enligt ritning E nr 16377. Samtidigt skulle en 60 meter lång personplattform anordnas. Hållplatsstugan kunde placeras så eftersom den ena av de två banvaktsstugor som legat på samma tomt hade flyttats bort ett antal år tidigare.

Med all sannolikhet hade hållplatsen från öppnandet 1929 till 1938 saknat väntkur eller stuga.

Från Bankeryds Hembygdsförenings webbsida:
"Den 12 december 1960 baxade SJ:s mannar upp Prinsfors anhalts väntsal på en transportvagn f v b till Laxå, efter att tjänat som väntsal med värme och telefon i ett tjugotal år. Och några år senare togs den 100 meter långa perrongen bort."

Kilometertal

57,692

Signatur

Pfs

Socken

Bankeryd

Kommun

Jönköping

Län

Jönköping

Ändringsförslag till objektet Prinsfors hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: E3åHLj