Lämna ändringsförslag

Furusjö

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad
(Falköping/Ranten)–Vartofta–Jönköping C
Furusjö station på 1930-talet. Det här är det äldsta stationshuset i dess ursprungliga läge. Att byggnaden ligger på östra/norra sidan framgår av skuggorna på marken och spårets krökning. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Furusjö station senast 1950. Till vänster ses banvaktsstugan 631 Elmberget. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum som felaktigt uppger att den är tagen 1964 av Sven Ove Lundberg. Bilden finns tryckt i bokverket Sveriges Järnvägsstationer utgivet 1950.  Foto: Okänd.
Furusjö station 1969. Den gamla stationsbyggnaden och plattformen låg bortom den korsande vägen. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Furusjö station 1969 med det andra och sista stationshuset. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.

Hållplats tillkommen 1917, station 1948, nedlagd 1971 (uppgifter ur Järnvägsdata).

Av bilderna framgår att det funnits två stationshus. Det äldsta har ursprungligen legat på norra/östra sidan av banan (se första bilden ovan). Byggnaden har vid okänd tidpunkt, kanske i samband med att hållplatsen upphöjdes till station 1948, flyttats över banan till ett läge strax norr om banvaktsstugan 631 Elmberget (se andra bilden). Det nya stationshuset har förlagts några meter norr/väster om den gamla byggnaden (se tredje och fjärde bilden). De olika lägena har markerats på kartan.

Stationshuset flyttat till en plats invid idrottsplatsen/fotbollsplanen strax norr-nordväst om stationssamhället, finns kvar där 2016 (se kartan nedan). Frågan är vilket av de två stationshusen som flyttats.

Kilometertal

42,816

Signatur

Frö

Socken

Habo

Kommun

Habo

Län

Jönköping
Västra Götaland
Skaraborg

Ändringsförslag till objektet Furusjö

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: DiKXmX