Lämna ändringsförslag

Granbäck

Banvaktsstuga, kvar 2013
(Falköping/Ranten)–Vartofta–Jönköping C

Om- och tillbyggd.

Ur skrivelse 1931 från distriktschefen (II distriktet) till Kungl Järnvägsstyrelsen:

"Anbud föreligger för närvarande rörande /.../ banvaktsstugan 644 Granbäck å linjen Bankeryd-Kortebo.

Anbud å 3000:- har avgivits för banvaktsstugan med tillhörande tomt och uthus av banvakt H.S. Johansson boende i intilliggande stugan 643 Markaberget. Stugan är för närvarande tillfälligt uthyrd för 216 kr pr år. Stugan som är uppförd i huvudsaklig överensstämmelse med ritning Bbr 64 ("1862 års modell") innehåller 1 rum och kök med en fri golvarea av 28 kvm. Såsom framgår av här bilagd planskiss /.../ ligger densamma invid en ägovägskorsning som emelletid är jämförelsevis litet trafikerad. Någon sådan olängenhet för sikten vid ifrågavarande vägövergång, att stugan av denna anledning bör rivas, anses icke föreligga. Såväl stugan som tillhörande tomt är obehövligt för statens järnvägar och kan ej heller förväntas bliva behövlig för Statens järnvägar.

Såsom framgår av i avskrift bifogade förbindelse av den 24/9 1931 har köparen förbundit sig att under sin tjänstetid vid statens järnvägar ej påfordra att få frånträda honom tilldelad tjänstebostad.

Enär [stugan] torde behöva undergå ganska omfattande reparationer ifall den skall behållas av statens järnvägar får jag föreslå att det föreliggande köpeanbudet antages."

Anbudet antogs och köpet godkändes av Kungl. Maj:t den 18 december 1931. Som ett något udda villkor förbehöll sig statens järnvägar rätten att på det försålda området ha permanenta eller tillfälliga snöskärmar uppsatta.

Det av statens järnvägar försålda markområdet var bara drygt 300 kvm stort varför banvakten Johansson även köpte till ett stycke mark från domänverket för att erhålla en mer normal storlek på tomten. Vid sidan om köpet överenskoms om borttagande av källare, buskar m.m. för erhållande av fri sikt vid vägövergången intill stugan.

Banvakter

1869 - 1894
Banvakt och reparationsförman
Johan Johansson, f. 1829-07-11 i Nittorp (P), död 1908-09-15 i Norra kvarteret 19, Jönköpings Sofia.
Gift 1865 med Hedvig Andersson, f. 1842 i Öggestorp (F), död 1910 i Norra kvarteret 19, Jönköpings Sofia.
Inflyttad i november 1869 från banvaktsstugan 105/700 Bankeryd.
Utflyttad i oktober 1894 till Jönköping.

1910 - 1921

Efter att ha inköpt stugan flyttade pensionerade banvakten Henning Sanfrid Johansson och hans hustru Alma Kristina Malm in 1935 från banvaktsstugan 643 Markaberget i Bankeryd (F). De gav fastigheten namnet Bäckebo och levde här livet ut.

Kilometertal

64,089

Nummer

644
246
702
107
31

Socken

Bankeryd

Kommun

Jönköping

Län

Jönköping

Byggd

1862

Såld

1931

Ändringsförslag till objektet Granbäck

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: UQcS0b